بررسي روشهاي تشخيص عيب ياتاقانها در راستاي تعميرات پيشگويانه

پایش وضعیت آنالیز جریان الکتروموتور و بررسی وضعیت یاتاقان

... شرکت مبدل انرژی پاسارگاد ارائه دهنده خدمات نوین پایش وضعیت و آنالیز جریان با دستگاه MCSA  ...

بررسي روشهاي تشخيص عيب ياتاقانها در راستاي تعميرات پيشگويانه

بي ترديد ياتاقانها يكي از اجزاء بسيار پر كاربرد در صنعت هستند. بدليل كار پيوسته و مداوم، اين اجزاء استعداد زيادي در جهت خرابي دارند. در اين مقاله سعي شده است كه انواع روشهاي تشخيص عيب ياتاقانها به صورت كلي مورد بررسي قرار بگيرند.

روشهايي چون آناليز ارتعاشات بدنه، سيگنالهاي صوتي، و سيگنالهاي الكتريكي منبع تغذيه موتورها بررسي شد هاست. با استفاده از اينگونه روشها مي توان امكان برنام هريزي دقيق تعميرات پيشگويانه را براي بخش نت مهيا كرد. مخصوصًا روش آناليز سيگنالهاي الكتريكي منبع تغذيه مي تواند با هزينه و صرف وقت كمتر نسبت به ساير روشها كمك شايان توجهي را به تعميرات پيشگويانه بخش نگهداري و تعميرات (نت) نمايد. هدف اين مقاله ارائه روشهاي پايه اي برنامه ريزي تعميرات پيشگوانه در يك مورد خاص همچون ياتاقانها است.

 

شمس موسوی، مسعود و جواد پشتان، 1384، بررسی روشهای تشخیص عیب یاتاقانها در راستای تعمیرات پیشگویانه، سومین کنفرانس ملی نگهداری و تعمیرات، تهران، انجمن نگهداری و تعمیرات، سالن اجلاس سران، 

جهت دریافت فایل کامل مقاله ابن لینک را دنبال کنید

 

... شرکت مبدل انرژی پاسارگاد ...

افزودن دیدگاه جدید

کاربر گرامی، سایت با IE7 سازگاری کامل ندارد.

لطفاً از ورژن بالاتر و یا سایر مرورگرها استفاده نمائید.

با تشکر، مبدل انرژي پاسارگاد