ارائه چك ليستي جهت ارزيابي نرم افزارهاي نگهداري و تعميراتCMMS

ارائه چك ليستي جهت ارزيابي نرم افزارهاي نگهداري و تعميراتCMMS

... شرکت مبدل انرژی پاسارگاد ارائه دهنده خدمات نوین پایش وضعیت و آنالیز جریان با دستگاه MCSA  ...

ارائه چك ليستي جهت ارزيابي نرم افزارهاي نگهداري و تعميرات CMMS

مكانيزه نمودن سيستمهاي اطلاعاتي مستلزم برنامه هاي كامپيوتري بوده كه به طورسيستماتيك طراحي ، ساخت و پياده سازي گردد. هرروزه تنوع وسيعي ازنرم افزارها مربوط به انواع سامانه هاي اطلاعاتي به بازار عرضه گردد. 

یكي از مهمترين پارامترها جهت تعيين سازگاري و تناسب نرم افزاربراي يك واحد صنعتي يا خدماتي، شناسايي نيازمنديهاي اطلاعاتي سامانه مورد نظر و انطباق آن با نرم افزارهاي موجودجهت بررسي چگونگي تامين نيازمنديهاي شناسايي شده باامكانات نرم افزار مي باشد.با شناسايي دقيق وطبقه بندي صحيح نيازمنديها مي توان چك ليستي تهيه نمود كه بر مبناي آن نرم افزارهاي ارائه شده به سازمان از سوي شركتها را تحليل نموده و سلزگار بودن آن را تاييد نمود تا علاوه بر دستيابي به كارايي بالا و استفاده موثر از نرم افزار ، در هزينه ها نيز صرفه جويي نمود.دراين مقاله يكي از سامانه هاي اطلاعاتي صنعتي كه با عنوان سامانه نگهداري و تعميرات مي باشد انتخاب شده و در بخش اول آن نيازمنديهايي كه بايستي بر مبناي آن ، سامانه نگهداري وتعميرات به كارگرفته شود. مورد بررسي قرار ميگيرد.در بخش دوم زمينه سازي و پيش نيازهايي كه بايستي قبل از پياده سازي سيستم مكانيزه نگهداري وتعميرات ايجاد گردد توضيح داده مي شود.

 

نويسنده: مجید محمدی نژاد -سومین کنفرانس ملی نگهداری و تعمیرات، تهران، انجمن نگهداری و تعمیرات، سالن اجلاس سران

جهت دریافت فایل کامل مقاله این لینک را دنبال کنید

 

...شرکت مبدل انرژی پاسارگاد...

 

 

افزودن دیدگاه جدید

کاربر گرامی، سایت با IE7 سازگاری کامل ندارد.

لطفاً از ورژن بالاتر و یا سایر مرورگرها استفاده نمائید.

با تشکر، مبدل انرژي پاسارگاد