مراقبت از الکتروموتور- ارتقاء برنامه نگهداری و تعمیرات الکتروموتور‌ها

... شرکت مبدل انرژی پاسارگاد ارائه دهنده خدمات نوین پایش وضعیت و آنالیز جریان با دستگاه MCSA  ...

ارتقاء برنامه نگهداری و تعمیرات الکتروموتور‌ها

با توجه به جایگاه ماشینهاي دوار الکتریکی و سهم عمده آنها در تولید و صنعت ، توجه متولیان امر به این عناصر خط تولید جلب شده و از آنجائیکه نقش نگهداري ، کاهش هزینه هاي تعمیراتی و افزایش طول عمر مفید دستگاهها در سود آوري یک واحد صنعتی برکسی پوشیده نیست ،

در جهت نیل به این هدف که عیوب قبل از رسیدن آسیبهاي جدي به تجهیزات ، تشخیص داده شوند و یا بعبارتی پیش بینی شوند تا بتوان تعمیراتی سریع و ارزان بر روي آنها انجام داد، تلاشهاي بسیاري صورت گرفت ، که یکی از راهکارهاي انتخاب شده ، بکارگیري سیستم پایش وضعیت ( condition monitoring ) در صنایع مختلف است . این سیستم داراي تکنیکهاي آنالیز ارتعاشات ، آنالیز روغن ، آنالیز دما ، آنالیز صوت ، آنالیز کارایی و آنالیز جریان می باشد

تکنیک آنالیز جریان کم خطر و کم هزینه است. با این تکنیک می توان عیوبی مانند شکستگی و ترك میله هاي رتور ، خارج از مرکز دینامیکی و استاتیکی ، خرابی بیرینگ ، آنبالانسی ، ناهمراستایی ، لقی فنداسیون و عیوب مکانیکی و الکتریکی استاتور را تشخیص داد . در این مجال سعی به معرفی بیشتر و آشنایی با روشهاي تشخیص عیب این تکنیک است .

آنالیز جریان پروسه اي است که در آن سیگنالهاي ولتاژ و جریان موتور جهت تشخیص و ریشه یابی عیوب مختلف به روشی مشابه آنالیز ارتعاشات ، جمع آوري می شود .

تست اولیه توسط Test Value Static (TVS) انجام میشود و نتیجه در بانک اطلاعاتی مرجع ذخیره میشود . نتیجه تست های بعدی بلافاصله فراخوانی میشود تا وجود هر نوع مشکلی در دستگاه را نمایش دهد . سیستم های آنالیز جریان به دو صورت آنالیز جریان آنلاین که در آنها نیازی به خارج کردم ماشین از مدار نمی باشد و ماشین در حال کار آنالیز میگردد و سیستم های آنالیز جریان آفلاین که در این نوع آنالیز می بایست ماشین خاموش شده و دستگاه خود با ارسال پالس آنالیز مورد نظر را انجام میدهد . در زیر به معرفی خدمات مپکو در حوزه تخصصی آنالیز جریان آفلاین و آنلاین خواهیم پرداخت :

 

 

نگهداری پیش بینانه و نگهداری پیشگیرانه

 

 

مقایسه دو روش بازرسی و نگهداری برنامه‌ریزی شده الکتروموتور‌ها

نگهداری پیش بینانه و نگهداری پیشگیرانه

 

 

 

 

 

پایش وضعیت و آنالیز جریان و آنالیز ارتعاش

مراقبت و نگهداری پیش‌بینانه:

  • عیوب را در مراحل بسیار اولیه شناسایی کرده و از ایجاد خسارت گسترده جلوگیری می‌کند
  • مدت زمان انجام سرویس‌های دوره‌ای را به حداقل می‌رساند
  • زمان خروج واحد‌های صنعتی و توقف تولید ناشی از تعمیرات را به حداقل می‌رساند
  • هزینه نگهداری دوره‌ای کمتر شده و نیروی انسانی کمتری را درگیر خواهد نمود
  • مصرف اقلام یدکی و مصرفی کمتر خواهد شد

 

 

 

 

 

 

 

پایش وضعیت و آنالیز جریان و آنالیز ارتعاش

    پایش وضعیت و آنالیز جریان و آنالیز ارتعاش

 

پایش وضعیت و آنالیز جریان و آنالیز ارتعاش

 

پایش وضعیت و آنالیز جریان و آنالیز ارتعاش

 

 

پایش وضعیت و آنالیز جریان و آنالیز ارتعاش برنامه دوره ای تعمیرات

 

 

پایش وضعیت با استفاده از پیش‌بینی رفتار موتور در راهکار انحصاری Mepco

پایش وضعیت و آنالیز جریان و آنالیز ارتعاش

 

 

پایش وضعیت و آنالیز جریان و آنالیز ارتعاش

 

پایش وضعیت و آنالیز جریان و آنالیز ارتعاش

 

پایش وضعیت و آنالیز جریان الکتروموتور

 

پایش وضعیت و آنالیز جریان و آنالیز ارتعاش الکتروموتور

برنامه نگهداری و تعمیرات پایش وضعیت و آنالیز جریان و آنالیز ارتعاش

 

 

 

شرکت مپکو پایش وضعیت و آنالیز جریان و آنالیز ارتعاش

شرکت مبدل انرژی پاسارگاد

We take care ...

 and make your motor keep running

 

افزودن دیدگاه جدید

کاربر گرامی، سایت با IE7 سازگاری کامل ندارد.

لطفاً از ورژن بالاتر و یا سایر مرورگرها استفاده نمائید.

با تشکر، مبدل انرژي پاسارگاد